Kategóriák
Közélet Történelem

A tambovi felkelés – Tuhacsevszkij igazi arca

A bolsevikok fűt, fát ígértek a parasztoknak, hogy meg tudják szerezni a hatalmat, amelyet elérve hálából rövidesen megismerkedtek a padlássöpréssel. A szabadrablás ellen a tambovi kormányzóságban óriási parasztfelkelés tört ki 1920 augusztusában, amelyet a Tuhacsevszkij által vezetett katonaság és a Cseka véres harc után brutálisan levert.

A XX. század elején az orosz társadalom alapja a parasztság volt, amely mindössze két generációval előbb szerezte meg a személyes szabadságát (jobbágyság eltörlése), de a föld abszolút többsége a nagybirtokosok kezébe maradt. A bolsevikok a muzsikok megnyerése érdekében megígérték a nagybirtokok szétosztását, s békét, hogy legyen kinek művelni.

Ezzel szemben kaptak egy véres polgárháborút és hadikommunizmust, amely alapja a padlássöprés volt. A nagybirtokot valóban felszámolták, de a földek jó része az állami gazdaságokba és tsz-ekbe került.  A parasztság saját bőrén tapasztalta, hogy csúnyán átvágták őket a kommunisták, ezért több helyen kisebb-nagyobb, spontán felkelés tört ki – még a bolsevikok polgárháborús győzelme után is. A legnagyobb a Tambovi kormányzóságban, Moszkvától mindössze 300 km-re délkeletre tört ki, de a szomszédokat is érintette Voronyezstől Szaratovig.

A nagy októberi bolsevik puccs

Az egész azzal kezdődött, hogy 1920 augusztus 19-én a vörösök bevonultak Kitrovoba, leseperték a padlásokat, a rekvirálás mellett ki is fosztották a házakat, majd az önkényeskedés csúcspontjaként nyilvánosa megverték a köztiszteletben álló öregeket, mert nem mondták meg hová szöktek a (vélhetően hadköteles korú) fiatal férfiak.  A „győzelem” után az összerabolt kukoricát a legközelebbi vasútállomásra szállították szekerekkel, majd a drága élelmiszer ott ment tönkre, miközben éhezett a nép… Augusztus 21-én ostromállapotot hirdetett a bolsevik párt tambovi bizottsága, 30-án elrendelték a kommunisták mozgósítását és 500 főt a laktanyákba vezényeltek.

A tambovi felkelés legnagyobb kiterjedése

Elpattant a húr és a parasztok fellázadtak, bizottságokat alakítottak, gyűlést tartottak, ahol deklarálták, hogy nem kérnek a kommunizmusból, hanem általános választójogot, földreformot, demokráciát követeltek. A helyi szovjetek természetesen ezt másképp gondolták. Augusztus 31-én büntető expedíciót indítottak Tambovból a lázongó vidékre, de nem sokkal később vert seregként kullogtak vissza. A vidék a felkelők kezére került, még a Rjazany-Ural vasútvonalat is megbénították.

A felkelők élére a kormányzóságból származó Alekszandr Sztyepanovics Antonov szociálforradalmár (SZR) politikus állt, aki korábban a helyi milícia vezetője volt és rendelkezett politikai, szervezési tapasztalatokkal. Néhány hét alatt több tízezres paraszt hadsereg született. A vörös hadseregből is álltak át csalódott muzsikok.  A bolsevik erejéből eleinte csak annyira futotta, hogy sikerült megakadályozniuk a parasztforradalom tovább terjedését, de nem boldogultak a Robin Hoodként harcoló parasztokkal. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy 1921. januárjában Dzserzsinszkij is a helyszínre utazott.

Végül kénytelenek voltak a Cseka büntető alakulatait és a hadsereg legjobb  csapatait bevetni a parasztok ellen a kronstadti matrózlázadást leverő Tuhacsevszkij, a később sokak által „istenített” stratéga vezetésével. A vezér hozta magával régi harcostársait is, mint az ugyancsak a legmagasabb polcon emlegetett (s a nagy leszámoláskor kivégzett) litván Jeronim Uborevicset, Antonov-Ovszejenkót (pályafutása végén a Butirkában kivégezték), a korábbi főkomiszárt.  A felkelő sereg 1921. februári csúcson 40-50 ezer főből állt, két hadseregben 14 gyalogos, 5 lovas ezredbe, 1 önálló dandárba szerveződtek, de csak kevés, zsákmányolt fegyverük volt: 25 db géppuska és 5 db. ágyú. A vörösök mintegy 55 ezer katonát és csekistát mozgósítottak, páncélautókat, tüzérséget, repülőket, sőt még 4 páncélvonatot is bevetettek.

A mahnovscsina tündöklése és bukása

A jól felszerelt, harcedzett hadseregnek nem okozott problémát az Antonov hadsereg szétverése, a kisvárosok, falvak elfoglalása, megszállása, de amint kimozdultak az erdőbe, mocsarakba végük volt. Rendszeresen belefutottak a parasztok csapdáiba… Tuhacsevszkij a terror fegyveréhez nyúlt, a Cseka és a katonaság gyakorlatilag bárkit kivégezhetett, ezen túlmenően a felkelők családját lágerekbe zárták, ahol a borzalmas körülmények miatt magas volt az elhalálozás.

Az embertelenség legaljától sem riadtak vissza. Szolzsenyicin az Ego című kisregényében megírta az  egyik elfogott felkelő vezetőt megzsarolták vagy agyonlövik a családját vagy feladja a társait.   Ilyen körülmények közt 1921 szeptemberére sikerült letörni a felkelést, csupán pár ezer partizán maradt kisebb csoportokban, amelyeket egymás után levadásztak. Egyes források szerint mérgesgázt is bevetettek az erdőkben.

Tuhacsevszkijék bukása

A vezért hónapokon át hiába keresték, még végül egy Firsov nevű vasutas el nem árulta. Antonovot és testvérét Dmitrijt a GPU ( a Cseka utódja) fejvadász csoportja 1922. június 24-én Boriszoglebszk közelében egy faluban bekerítette.  Tűzharc tört ki, tájuk gyújtották a házat, mire kitörtek és mindössze az erdőtől 100 méterre leterítették…

A vezér halála után véget ért a felkelés. Becslések szerint mintegy 100 ezer embert tartóztattak le, akik közül 15 ezret kivégeztek. A harcokban, megtorlásokban, lágerekben összesen mintegy 140 ezren vesztették életüket (vannak magasabb becslések is).

Mi a tambovi felkelés üzenete? Ha Kolcsak, Vrangel báró és a nagyurak az orosz/ukrán parasztot is embernek nézik, hajlandóak érdemben javítani a sorsukon, külföldi segítség nélkül is elsöpörték volna a bolsevikokat. De az admirális és egyéb fehér vezérek lenézték a muzsikot, ezzel bukásra ítélték magukat, mert az orosz társadalom 75 %-a ekkor földműves volt.

Kirpicsnyikov tábornok és a szovjet abszurd

**A közösségi média kiszámíthatatlan, ha tetszenek a cikkek, látogassa rendszeresen a http://www.kazivilaga.com-ot,  ahol sok aktuális, érdekes témáról olvashat! Tallózzon bátran a cikkek közt!

Borítókép: tambovi partizánok

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.