Kategóriák
Közélet Történelem

Borsi: egykor és most!

Borsi várkastélya Sátoraljaújhely szomszédságában, de a határ túloldalán található, amely arról híres, hogy itt született 1676-ben II. Rákóczi Ferenc. A romon épületet első sorban a magyar állam nagyvonalú  támogatásával újították  fel, a kapcsolódó  részeket pedig az EU finanszírozta.    Az 1910-ben  még színtiszta magyar  falu (783 lakóból 778 magyar),  mára  papíron szlovák többségű, de ettől […]

Kategóriák
Színes Történelem

Szepesvár, a merénylettel szerzett erőd

A Rákóczi szabadságharc legkülönösebb várbevétele 1703-ban, a Szepesi várnál történt. A Trencsényi Varró Mátyás hímző legény merénylete során megsebesült labanc kapitány feladta a várat, hogy Lőcsén kúráltathassa sebeit. A tájból mintegy 200 méterrel kiemelkedő masszív, nagy méretű mészkőtömböt az isten is várnak teremtette, amit őseink fel is ismertek, s a XII-XIII. század első felében meg […]

Kategóriák
Színes Történelem

Kőhalom is alig maradt, de rekonstruálják!

A tokaji vár jó pár ostromot átélt. Végül saját tulajdonosa, II. Rákóczi Ferenc romboltatta le, miután szabad elvonulásért cserében 1704 januárjában átadták a labancok. Ma már nyomát is alig találni, de rövidesen indul a várépítés- pontosabban rekonstrukció! Már a tatárjárás idején kőrév védte a stratégiai jelentőségű átkelőhelyet a Tiszán, Tokajnál, amely a harcok során elpusztult. […]

Kategóriák
Színes Történelem

Kik voltak a kurucok és labancok?

Sokakban az a sematikus kép él, hogy a kurucok magyarok voltak, a labancok németek, esetleg a rácok és néhány áruló főúr. A valóság ettől sokkal bonyolultabb, hiszen igen jelentős számú szlovák, ruszin, zepszer és román harcolt kuruc zászlók alatt, a labancok közt pedig az említetteken túl rengeteg magyar! Először is azt kell tisztáznunk, hogy a […]

Kategóriák
Történelem

Bezerédj Imre, a kurucok (áruló) csillaga

Bezerédj (Bezerédy) Imre kuruc brigadéros 1679 végén született Va(z)s megyében. A kurucok közt az egyik leghíresebb portyázó és bajvívóként nagy tiszteletet vívott ki magának, azonban a hadiszerencse megfordulását követően vissza akart menni császári oldalra. Saját katonái lefogták. Rákóczi nagyot csalódott, mert tábornoknak akarta előléptetni, de lefejezést kapta a pataki országgyűlésen. Bezerédj, mint az ifjú nemesek […]

Kategóriák
Közélet Történelem

Rákóczi megtérése Kassára

Abaúj vármegye és Észak-Magyarország központja volt egykoron Kassa városa, amelyet II. Rákóczi Ferenc, a kurucok fejedelme is kedvelt. A törökből hazaszállított hamvait 1906. október 29-én itt, a Szent Erzsébet székesegyházban temették újra. A centenárium tiszteletére 2006-ban nagy emlékünnepséget rendeztek a városban, amelyen én is ott voltam. Idézzük fel a jeles eseményt. A Rákóczi Szövetség szervezésében […]

Kategóriák
Színes

Egernek Dobó, nekem Rákóczi

Elhunyt Kelemen Csaba (65+) színművész, aki olyan ikonikus sorozatokban szerepelt egykoron, mint a Szomszédok, Kisváros, Angyalbőrben, mégis a színpad volt az igazi világa, ahol egri színészként első sorban Dobó Istvánként emlékeznek rá, én pedig a Fejedelem című rock opera II. Rákóczi Ferenceként. Sosem felejtem érces hangját, amint a teret betöltve a nagyságos fejedelem naplójából idézett […]

Kategóriák
Történelem

II. Rákóczi Ferenc: a név kötelez!

„Zavarba jövök, és elpirulok, Uram, ha fölidézem születésedet és körülményeit, és ha az enyémre gondolok. Te, az Isten, teremtőm nekem és a mindenségnek, istállóban születtél, én pedig palotában; téged ökör és szamár között szegény pásztorok, engem – ki por és féreg vagyok a te színed előtt – udvari emberek nyüzsgő tömege vett körül. A te […]

Kategóriák
Történelem Utazás

A regéci sasfészek

A Rákócziak megszentelt földjén áll Regéc vára, ahol minden kő a magyar történelemről mesél.  Amit annak idején a Habsburgok parancsára földig romboltak 2016 nyara óta újra látogatható. Amit egykoron néhány jól irányzott robbantással elpusztítottak azt sok éves kitartó munkával, összefogással sikerült részben rekonstruálni. A regéci váruradalom első írásos említése 1285-ből való, mikor is a második […]

Kategóriák
Színes Történelem

Nagy Péter: az óriás, a katona, a reformer, a kujon, a szadista!

Nagy Péter, minden oroszok cárja, az orosz birodalom alapító császára már 203 cm-es termete alapján és rettentő fizikai ereje alapján is kiérdemelte a nagy jelzőt, de ennél lényegesebb, hogy új, modern, európai alapokra helyezte az orosz közigazgatást, a hadsereget, megteremtette a flottát és hadvezérként is a jobbak közé tartozott. Viszont voltak olyan tulajdonságai is, amelyek […]